• Etyka roślin. Wiedza, troska i stawanie się z Innymi

Etyka roślin. Wiedza, troska i stawanie się z Innymi

DOI: https://doi.org/10.19195/0860-6668.24.3.3
Magdalena Zamorska
Google Scholar Magdalena Zamorska
Publikacja:

Abstrakt

Autorka domaga się etyki roślin uwrażliwionej na ich Inność. Przedstawia główne stanowiska w obrębie etyki środowiskowej, koncentrując się na postulatach przekroczenia pozycji ekstensjonistycznych; odpowiada na pytania o to, w jaki sposób roślina wyłania się w materialno-dyskursywnych procesach i w jaki sposób zostaje wpisana w reżimy biopolityczne; przedstawia ujęcia rośl-inności uwzględniające specyfikę rośliny jako istoty procesualnej (Houle) i otwartej (Pouteau). Autorka upomina się o etykę roślin pojmowaną jako oparta na wiedzy etyka troski o Innego uwikłanego w wielorakie materialne i ucieleśnione procesy współ-stawania się.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.