Myśli o „Myślach…”

DOI: https://doi.org/10.19195/0860-6668.25.1.2
Ewa Kosowska
Google Scholar Ewa Kosowska
Publikacja:

Abstrakt

Przedmowę do Myśli o filozofii dziejów uznaje autorka za syntetyczny wywód, w którym Herder wyłożył cel swojej pracy. Była nim próba częściowego chociażby odsłonięcia planu, według którego Stwórca nakreślił drogę rozwojową świata i ludzkości. Autorka śledzi konsekwencje filozoficznych założeń Herdera, którego zdaniem uformowanie się zróżnicowanych kultur implikuje jednoczesne pytania o szczęście człowieka w kulturze i o możliwość zbudowania całościowej filozofii dziejów ludzkości. Herder ma świadomość, że stawia te pytania dzięki przynależności do wspólnoty intelektualnej, której istnienie daje mu możliwość opracowania całościowej filozofii dziejów, ale jednocześnie zastanawia się nad naturą i odmiennością tejże wspólnoty.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.