• Rekonstrukcja znaczenia i roli pojęć siły i formy w „Myślach o filozofii dziejów” Johanna Gottfrieda Herdera

Rekonstrukcja znaczenia i roli pojęć siły i formy w „Myślach o filozofii dziejów” Johanna Gottfrieda Herdera

DOI: https://doi.org/10.19195/0860-6668.25.1.6
Konrad Kopel
Google Scholar Konrad Kopel
Publikacja:

Abstrakt

Myśli o filozofii dziejów, przez wielu badaczy dorobku Johanna Gottfrieda Herdera uznawane za opus magnum filozofa, składają się nie tylko z rekonstrukcji dziejów ludzkości, ale również z rozbudowanych części teoretycznych. Autor, przyjmując za Herderem, że celem Myśli… jest spisanie całości dziejów ludzkości, skupia się na pierwszych dwóch częściach dzieła z racji ich teoretycznego charakteru. Rozwiązania teoretyczne zostają potraktowane jako zaplecze narzędziowe Herdera. Autor skupia się na rekonstrukcji dwóch pojęć wskazanych jako kluczowe: siły oraz formy. Stawia tezę, że w ramach Myśli… pojęcia te umożliwiają przechodzenie między całościami nadrzędnymi, podrzędnymi oraz równoważnymi, a także pozwalają na ustanowienie warunkowego statusu stabilności. Ujęcie takie umożliwia wskazanie kluczowych dla filozofa problemów, które autor uznaje za ważne również we współczesnym dyskursie nauk.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.