Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Herder o kulturze

Tom 25 Nr 1 (2021): J.G. Herder o kulturze, Herderowska myśl o kulturze

Rekonstrukcja znaczenia i roli pojęć siły i formy w „Myślach o filozofii dziejów” Johanna Gottfrieda Herdera

  • Konrad Kopel
DOI
https://doi.org/10.19195/0860-6668.25.1.6
Przesłane
12 sierpnia 2021
Opublikowane
12-08-2021

Abstrakt

Myśli o filozofii dziejów, przez wielu badaczy dorobku Johanna Gottfrieda Herdera uznawane za opus magnum filozofa, składają się nie tylko z rekonstrukcji dziejów ludzkości, ale również z rozbudowanych części teoretycznych. Autor, przyjmując za Herderem, że celem Myśli… jest spisanie całości dziejów ludzkości, skupia się na pierwszych dwóch częściach dzieła z racji ich teoretycznego charakteru. Rozwiązania teoretyczne zostają potraktowane jako zaplecze narzędziowe Herdera. Autor skupia się na rekonstrukcji dwóch pojęć wskazanych jako kluczowe: siły oraz formy. Stawia tezę, że w ramach Myśli… pojęcia te umożliwiają przechodzenie między całościami nadrzędnymi, podrzędnymi oraz równoważnymi, a także pozwalają na ustanowienie warunkowego statusu stabilności. Ujęcie takie umożliwia wskazanie kluczowych dla filozofa problemów, które autor uznaje za ważne również we współczesnym dyskursie nauk.