• Od frankfurckiego rozproszenia percepcji do efektu decentracji w sieci

Od frankfurckiego rozproszenia percepcji do efektu decentracji w sieci

DOI: https://doi.org/10.19195/0860-6668.25.1.9
Kamil Lipiński
Google Scholar Kamil Lipiński
Publikacja:

Abstrakt

Artykuł ma na celu rekonstrukcję epistemologicznych debat dotyczących komunikacji masowej, począwszy od problemu rozproszonej percepcji w szkole frankfurckiej do przyśpieszonej decentracji w teorii pracy niematerialnej. Najpierw zanalizowane zostaną tezy przedstawicieli szkoły frankfurckiej na temat zaniku aury, co zostanie potraktowane jako punkt wyjścia do teoretycznej refleksji nad problemem rozproszenia percepcji. Następnie przedmiotem uwagi będzie zniesienie komunikacji face-to-face w sieci. Podążanie śladem koncepcji obecności obrazu nieobecnych miejsc Hansa Beltinga posłuży nakreśleniu tendencji do przyśpieszenia i postępującej decentracji związanej z kompresją czasoprzestrzenną i przepływem informacji niosącej pewne zagrożenia dla materialnej współobecności.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.