• Funkcje okładek dokumentów muzycznych w perspektywie okładkoznawstwa

Funkcje okładek dokumentów muzycznych w perspektywie okładkoznawstwa

DOI: https://doi.org/10.19195/0860-6668.25.2.5
Jakub Maciej Łubocki
Google Scholar Jakub Maciej Łubocki
Publikacja:

Abstrakt

Koncepcja okładkoznawstwa jako multidyscyplinarnego obszaru badawczego jest w Polsce stosunkowo młoda, mimo że badania z tego zakresu były już prowadzone. Artykuł jest rozwinięciem niektórych tez z wcześniejszych prac autora, a także pierwszą próbą opisu okładek dokumentów muzycznych w perspektywie bibliologicznej (rozpoznającej okładkę jako ochronę dokumentu, dostosowaną do jego formy, treści, przeznaczenia i pochodzenia, o swoistych funkcjach i konstrukcji) i okładkoznawczej (jako wytwór wydawniczy o specyficznych cechach edytorsko-estetycznych, historycznych, kulturowych, społecznych i semiotycznych nastawionych na wywołanie konkretnej reakcji u odbiorcy). Dokonany przegląd funkcji okładek dokumentów muzycznych przedstawia korzyści płynące z badań nad nimi oraz pozwala zadać pytanie, czy okładki dokumentów muzycznych przejawiają swoiste funkcje, nieznane wśród innych typów dokumentów.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.