• „Design-oriented approach” w badaniach nad muzyką (I): projektowanie inscenizacji i zaangażowane słuchanie ambientowe

„Design-oriented approach” w badaniach nad muzyką (I): projektowanie inscenizacji i zaangażowane słuchanie ambientowe

DOI: https://doi.org/10.19195/0860-6668.25.2.8
Piotr Kędziora
Google Scholar Piotr Kędziora
Publikacja:

Abstrakt

W artykule rozwijam perspektywę podejścia projektowego (design-oriented approach), którą rekonstruuję na podstawie rozważań Victora Szabo. Stoi za nią koncepcja projektowania inscenizacji oraz zaangażowanego słuchania ambientowego, które odnoszę do źródeł gatunku ambientowego — ambientu Briana Eno oraz do wątku kankyō ongaku — muzyki środowiskowej rozwijanej w Japonii. W konkluzjach artykułu zarysowuję kierunki i wątki wymagające podjęcia w celu uzupełnienia perspektywy Szabo o zagadnienia związane z funkcjonalnością muzyki oraz estetyzacją rzeczywistości dokonującej się za pośrednictwem muzyki.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.