• Zatrzymane w czasie. Wartość historyczna szaty graficznej dziewiętnasto- i dwudziestowiecznych druków muzycznych z kolekcji Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu — z warsztatu bibliotekarza

Zatrzymane w czasie. Wartość historyczna szaty graficznej dziewiętnasto- i dwudziestowiecznych druków muzycznych z kolekcji Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu — z warsztatu bibliotekarza

DOI: https://doi.org/10.19195/0860-6668.25.2.10
Joanna Konopczak
Google Scholar Joanna Konopczak
Publikacja:

Abstrakt

Tekst zawiera omówienie kilku wybranych grup druków muzycznych pochodzących z ko-lekcji Oddziału Zbiorów Muzycznych Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Przedmiotem badań są dziewiętnasto- i dwudziestowieczne publikacje, na których umieszczono graficzne przedstawienia ciekawych miejsc z Wrocławia oraz Dolnego Śląska, a także druki zawierające fotografie lub portrety osób ówcześnie związanych z muzyką. Podstawowy cel, który przyświeca rozważaniom, to zbadanie, czy ze względu na swoją szatę graficzną druki muzyczne mogą być rozpatrywane współcześnie jako dokumenty historyczne oraz jak wielką wartość w tym zakresie mają. Warto zwrócić uwagę nie tylko na same obiekty i miejsca przedstawione na drukach, lecz także na sposób wykonania grafik i ich rolę w druku muzycznym, a także odpowiedzieć na pytanie, dlaczego zostały wydane w zestawieniu z konkretnymi utworami muzycznymi oraz na czym dziś polega ich wyjątkowość.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.