• „Transformation design” — komunikacja — normalność. Propozycja połączenia różnych stanowisk na tle wyzwań kryzysu klimatycznego oraz idei postwzrostu

„Transformation design” — komunikacja — normalność. Propozycja połączenia różnych stanowisk na tle wyzwań kryzysu klimatycznego oraz idei postwzrostu

DOI: https://doi.org/10.19195/0860-6668.25.3.3
Annette Siemes
Google Scholar Annette Siemes
Publikacja:

Abstrakt

W przedstawionym tu szerokim ujęciu transformation design zagadnienie to może być widziane jako interdyscyplinarny obszar obserwacji i analiz projektów transformacji odnoszących się do problemów współczesnych społeczeństw oraz działalności w zakresie ekologicznie i prospołecznie zorientowanych zmian. Wspomniane zagadnienia są do tej pory mało zbadane z perspektywy nauki o komunikacji. Brakuje także systematycznego opracowania podstaw strategicznych projektowania komunikacji w zakresie transformacji społecznej. Celem tekstu jest wskazanie kilku kluczowych problemów związanych z tymi kwestiami.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.