Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 25 Nr 3 (2021): Pomiędzy wzrostem a katastrofą. Operacjonalizacje i projektowanie

„Transformation design” — komunikacja — normalność. Propozycja połączenia różnych stanowisk na tle wyzwań kryzysu klimatycznego oraz idei postwzrostu

  • Annette Siemes
DOI
https://doi.org/10.19195/0860-6668.25.3.3
Przesłane
24 marca 2022
Opublikowane
24-03-2022

Abstrakt

W przedstawionym tu szerokim ujęciu transformation design zagadnienie to może być widziane jako interdyscyplinarny obszar obserwacji i analiz projektów transformacji odnoszących się do problemów współczesnych społeczeństw oraz działalności w zakresie ekologicznie i prospołecznie zorientowanych zmian. Wspomniane zagadnienia są do tej pory mało zbadane z perspektywy nauki o komunikacji. Brakuje także systematycznego opracowania podstaw strategicznych projektowania komunikacji w zakresie transformacji społecznej. Celem tekstu jest wskazanie kilku kluczowych problemów związanych z tymi kwestiami.