• Ruch społeczny na rzecz sprawiedliwości środowiskowej a dewzrost: bariery i możliwości współpracy

Ruch społeczny na rzecz sprawiedliwości środowiskowej a dewzrost: bariery i możliwości współpracy

DOI: https://doi.org/10.19195/0860-6668.25.3.4
Dobrosława Wiktor-Mach
Google Scholar Dobrosława Wiktor-Mach
Publikacja:

Abstrakt

Dynamicznie rozwijający się ruch na rzecz sprawiedliwości środowiskowej włącza niektóre wątki i postulaty dewzrostu do debat wokół pojęcia rozwoju i szukania alternatyw dla dominujących modeli ekonomicznych. Ruch, który narodził się w Stanach Zjednoczonych na fali sprzeciwu wobec nieproporcjonalnego obciążenia mniejszości etnicznych i biednych społeczności skutkami degradacji środowiska, obecnie nie tylko koncentruje się na protestach przeciwko nowym megaprojektom, kopalniom czy odwiertom, ale też szuka konstruktywnych pomysłów na zmianę łączącą wrażliwość społeczną i ekologiczną. Artykuł przedstawia dyskusję na temat barier i możliwości współpracy pomiędzy ruchem sprawiedliwości środowiskowej a dewzrostem. Chociaż podzielają one przekonanie o potrzebie radykalnej transformacji obecnych ścieżek rozwojowych, nie jest to wystarczający warunek udanej współpracy. Potrzebne jest wzajemne zrozumienie odmienności w postrzeganiu źródeł problemu, priorytetów, a także możliwych alternatyw.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.