Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Aneksy

Tom 26 Nr 3 (2022): Humanistyka |Sztuka | Nauka

„Zoöpolis” — miasto ludzi i zwierząt

  • Anna Barcz
DOI
https://doi.org/10.19195/0860-6668.26.3.7
Przesłane
15 lutego 2023
Opublikowane
15-02-2023

Abstrakt

Tekst jest komentarzem do polskiego przekładu Zoöpolis Jennifer Wolch, w którym amerykańska badaczka postuluje międzygatunkową teorię miasta. Barcz przedstawia najważniejsze problemy podjęte przez Wolch oraz pokazuje, co koncepcja zoöpolis ma do zaproponowania antropocentrycznym studiom miejskim. Ekologizuje ona bowiem zarówno studia nad miastem, jak i samą koncepcję nowoczesnego „miasta-kultury”.