Aneksy

Tom 26 Nr 3 (2022)

„Zoöpolis” — miasto ludzi i zwierząt

Strony: 119-128

PDF

Abstrakt

Tekst jest komentarzem do polskiego przekładu Zoöpolis Jennifer Wolch, w którym amerykańska badaczka postuluje międzygatunkową teorię miasta. Barcz przedstawia najważniejsze problemy podjęte przez Wolch oraz pokazuje, co koncepcja zoöpolis ma do zaproponowania antropocentrycznym studiom miejskim. Ekologizuje ona bowiem zarówno studia nad miastem, jak i samą koncepcję nowoczesnego „miasta-kultury”.