Tom 26, Nr 3

Humanistyka | Sztuka | Nauka

Opublikowane: 15-02-2023

Prezentowany numer jest drugim dedykowanym pamięci Profesor Doroty Wolskiej, wieloletniej Redaktorki Naczelnej „Prac Kulturoznawczych”. Zgromadzone teksty dotyczą relacji między humanistyką, sztuką i nauką — trzema wymiarami poznania, którym poświęcała badawczą uwagę. Autorzy i autorki podejmują problematykę zmian zachodzących w społeczeństwie w wyniku pandemii i reakcje, jakie wywołała wśród filozofów (Leszek Koczanowicz), sprawczości technologii na przykładzie eksperymentalnych performansów Fundacji Artystyczno-Badawczej om (Magdalena Zamorska), związków między koncepcją kultury Stanisława Pietraszki a pojęciem „kultury czynnej” Jerzego Grotowskiego (Przemysław Radwański) oraz filmu jako narzędzia krytyki społecznej (Krzysztof Abriszewski). W tomie publikujemy ponadto przekład tekstu Jennifer Wolch Zoöpolis, z komentarzem Anny Barcz, w którym autorka postuluje poszerzenie studiów miejskich, uwzględniając interesy nieludzkich zwierząt.