Strony redakcyjne

Tom 18 (2015)

Symbiotyczność tworzenia Elvina Flamingo aka Jarosława Czarneckiego

Viola Krajewska
Piotr Krajewski

Strony: 59 - 63

PDF

Abstrakt

Symbiosity of Creation by Elvin Flamingo aka Jarosław Czarnecki


This paper discusses a long-term artistic project Symbiosity of Creation 2012–approximately 2034 by Elvin Flamingo aka Jarosław Czarnecki presented at the WRO Art Center and inspired by Bruno Latour’s Actor-Network Theory.