Tom 18 (2015): Kultura nie-ludzka

Strony redakcyjne i spis treści
Kultura nie-ludzka, Strony 1 - 8
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wprowadzenie
Kultura nie-ludzka, Strony 9 - 13
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Czy komar może przemówić?
Kultura nie-ludzka, Strony 17 - 58
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Symbiotyczność tworzenia Elvina Flamingo aka Jarosława Czarneckiego
Kultura nie-ludzka, Strony 59 - 63
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Ontologia a aksjologia — co możemy zyskać, a co stracić, używając teorii aktora-sieci? Diagnoza wstępna
Kultura nie-ludzka, Strony 65 - 79
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Czy Latourowskie badanie sposobów egzystowania pozwala zrozumieć wartości i ich rolę w naszym życiu?
Kultura nie-ludzka, Strony 81 - 97
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Teoria aktora-sieci jako teoria kultury
Kultura nie-ludzka, Strony 99 - 116
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Krótki przewodnik po mapowaniu kontrowersji
Kultura nie-ludzka, Strony 117 - 130
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Fantomowa publiczność? Komentarz do pojęcia polityki u Brunona Latoura
Kultura nie-ludzka, Strony 133 - 142
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Teoria aktora-sieci, zaangażowany program studiów nad nauką a problem polityczności
Kultura nie-ludzka, Strony 143 - 161
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Publiczność i jej problemy fragmenty
Kultura nie-ludzka, Strony 165 - 173
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Fantomowa publiczność fragmenty
Kultura nie-ludzka, Strony 175 - 181
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Zaufać Brunonowi Latourowi na nowo? Enquête sur les modes d’existence w oczach francuskich krytyków
Kultura nie-ludzka, Strony 185 - 198
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Dobre Słowo Latoura. Religia i odnowa zbiorowości
Kultura nie-ludzka, Strony 199 - 204
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Antropologiczne zwierciadło psychiatrii
Kultura nie-ludzka, Strony 207 - 221
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Ku humanistyce niepoznawczej — przypadek Baumanowskiej Kultury jako praxis
Kultura nie-ludzka, Strony 223 - 245
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Czym jest obraz? Uwagi na marginesie antologii tekstów Gottfrieda Boehma
Kultura nie-ludzka, Strony 249 - 257
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Socjologia translacji. Nowe spojrzenie na metody badania nauki i technologii
Kultura nie-ludzka, Strony 257 - 263
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Noty o autorach
Kultura nie-ludzka, Strony 273 - 275
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF