• Głosząc ewangelię Singwebegung. Etnomuzykolog na misji w Tanganice w latach trzydziestych XX wieku