Tom 23, Nr 2-3

Kultura misji

Opublikowane: 07-11-2019

Nadając numerowi tytuł Kultura misji, chcemy przyjrzeć się rozmaitym projektom kulturowym, które były i są podejmowane pod hasłem misji. Eksplorując różne typy misji (cywilizacyjne, religijne, naukowe, polityczne, kosmiczne czy ekologiczne), pytamy o to, co jest im wspólne. W naszym przekonaniu tym, co łączy te projekty, jest ich związek z wartościami, który czyni z nich interesujący przedmiot badań kulturoznawczych. Misje są bowiem świadectwem kulturowej różnorodności, przez co mogą prowadzić do aksjotycznych konfliktów, zderzenia niewspółmiernych skal i układów wartości. Jakkolwiek towarzyszą im szczytne cele, mają one też ciemną stronę związaną z podbojem, wyzyskiem czy eksploatacją środowiska.

Artykuły