• Tom 19 (2016): Uczestnictwo, ruch, wspólnota

Tom 19 (2016): Uczestnictwo, ruch, wspólnota

Strony redakcyjne i spis treści
Uczestnictwo, ruch, wspólnota, Strony 1 - 7
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Opór rodzący wyobraźnię. Wprowadzenie
Uczestnictwo, ruch, wspólnota, Strony 9 - 13
DOI: https://doi.org/10.19195/0860-6668/19.1
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Czy możliwe jest kulturoznawstwo aktywistyczne? Partycypacja w perspektywie filozofii praxis
Uczestnictwo, ruch, wspólnota, Strony 15 - 40
DOI: https://doi.org/10.19195/0860-6668/19.2
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Art squats, artistic critique and resistance: Between recuperation and obliteration
Uczestnictwo, ruch, wspólnota, Strony 41 - 58
DOI: https://doi.org/10.19195/0860-6668/19.3
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Aktywizm miejski i nowe rozumienie kultury. Przyczynek do badań miejskich na Ukrainie i Białorusi
Uczestnictwo, ruch, wspólnota, Strony 59 - 71
DOI: https://doi.org/10.19195/0860-6668/19.4
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Crowdfunding from the perspective of music fans — participation or exploitation?
Uczestnictwo, ruch, wspólnota, Strony 73 - 88
DOI: https://doi.org/10.19195/0860-6668/19.5
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Lemury na Madagaskarze. Ku performatyce posthumanistycznej
Uczestnictwo, ruch, wspólnota, Strony 89 - 102
DOI: https://doi.org/10.19195/0860-6668/19.6
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Uczestnictwo w globalnej ekumenie kulturowej?
Uczestnictwo, ruch, wspólnota, Strony 103 - 112
DOI: https://doi.org/10.19195/0860-6668/19.7
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Przyczynek do poszukiwań performatyki we współczesnych praktykach politycznych
Uczestnictwo, ruch, wspólnota, Strony 113 - 124
DOI: https://doi.org/10.19195/0860-6668/19.8
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Od diagnoz kultury do diagnozy w kulturze
Uczestnictwo, ruch, wspólnota, Strony 125 - 131
DOI: https://doi.org/10.19195/0860-6668/19.9
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Noty o autorach
Uczestnictwo, ruch, wspólnota, Strony 147 - 148
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF