Tom 22, Nr 4

Mobilność rzeczy

Opublikowane: 09-08-2019

Mobilność rzeczy wpisują się we współczesną dyskusję nad statusem materialności i sprawczością rzeczy. Tym, co na jej tle wyróżnia zawarte w nich teksty jest połączenie zainteresowania rzeczami i ludźmi w ruchu. Pytanie o status przedmiotów materialnych i zmianę ich funkcji pojawia się w związku z powojennymi, przymusowymi przesiedleniami, ale też z migracjami ekonomicznymi czy współczesnymi społecznymi protestami oraz procesami globalizacji. Rola, jaką rzeczy odgrywają w indywidualnej oraz zbiorowej pamięci, muzealizacja rzeczy i ich ożywianie w ponownym użyciu, zmysłowe doświadczenie i wędrówki samych rzeczy pokazane są na intrygujących i prowokujących do kolejnych pytań przykładach: bagażu przesiedleńca, sztambucha, pamiątki po zmarłych, stołu z recyklingu wykonanego przez ludzi bez domu, ubrań z second handu, maski Guya Fawkesa, podręcznika DSM oraz figury Trzech małp z Nikko.