Tom 23, Nr 1

Kultura jako przedmiot i podmiot krytyki

Opublikowane: 23-09-2019

Temat przewodni — „Kultura jako przedmiot i podmiot krytyki” — kolejnego numeru naszego pisma ujmuje jeden z podstawowych pod względem genezy, struktury i funkcji problemów refleksji o kulturze. Na wewnętrzny związek między krytyką i kulturą, szczególne usytuowanie myślenia krytycznego w polach filozofii kultury i kulturoznawstwa zwracano już uwagę wielokrotnie. Ale przewartościowania, które przeobraziły współczesną kulturę, i przekształcenia — głównie za sprawą rozmaitych cultural turns — którym podległo dzisiejsze o nim myślenie, zachowując impuls i intencje krytyki, wymagają odmiennego sposobu jej uprawomocniania i uprawiania. Zebrane w tym tomie prace są tego przykładami, które nie ukrywając żadnych dwuznaczności i aporii, jasno przekonują o poznawczej doniosłości i społecznej ważności krytycznego stosunku do kultury i zarazem krytycznego potencjału jej samej.