CFP

 

Literackie doświadczenia izolacji

 

Szanowni Państwo,

w dobie pandemii COVID-19 przedstawiciele różnorakich dyscyplin naukowych próbują odpowiedzieć na pytanie o społeczne, psychologiczne, ekonomiczne, kulturowe konsekwencje izolacji spowodowanej kwarantanną, narzuconą przez konieczność chwili. Niezależnie od indywidualnych sytuacji egzystencjalnych, zaleceń podporządkowania się kwarantannie „narodowej” lub niezależnej od ustawodawstwa i autonomicznej – nie ulega wątpliwości, że ludzkość wszystkich kontynentów egzystuje i w statusie kwarantanny. Rok 2020 w całości naznaczony był rozwojem i przeciwdziałaniem epidemii, ciągle nie do końca rozpoznanej pod względem medycznym, stawiającej człowieka w poczuciu bezradności wobec rozmiaru tragedii. Społeczność akademicka (również zobligowana do przestrzegania wymogów i restrykcji, narzuconych przez powagę sytuacji, jak również przez instytucje odpowiedzialne za życie i zdrowie obywateli), a w szczególności środowiska humanistyczne próbują inicjować pierwsze naukowe komentarze, adekwatne do aktualnej rzeczywistości. Psychologowie, socjologowie, filozofowie alarmują i przestrzegają przed skutkami przedłużającej się kwarantanny. Dlatego, zanim przyszłe pokolenia literaturoznawców opracują kolejne monografie literackich obrazów zdarzeń związanych z pandemią, wydaje się uzasadnione, by kolejny numer „Prac Literackich” poświęcić historycznym kontekstom problematyki izolacji, kwarantanny, odosobnienia w rozmaitych ujęciach literackich.

Zapraszamy P.T. Autorów do nadsyłania artykułów tematycznie związanych z kategorią izolacji (przymusowej lub dobrowolnej, zewnętrznej lub wewnętrznej, izolacji bohaterów lub twórców), jak również z literacką deskrypcją obrazów kwarantanny, kwestią odosobnienia w rozmaitych konwencjach gatunkowych, stylistycznych, estetycznych. Interesować nas będzie próba refleksji nad pytaniem, w jaki sposób literatura urzeczywistnia zjawisko choroby (epidemii), jednoczy lub rozbija emocje z nią związane, konfrontuje retoryczne lub metaforyczne modele perswazji na temat izolacji, oczekujemy na rozważania nad literacką realizacją konwersacji w przestrzeni odizolowanej oraz kryzysem psychicznym i tożsamościowym, związanym z doświadczeniem epidemii (izolacji).

Jednocześnie informujemy, że wypracowując nową formułę, a zarazem kontynuując tradycję czasopisma poświęconego szeroko rozumianym problemom literaturoznawstwa, podtrzymamy dział (Varia), w którym będziemy zamieszczać artykuły o zróżnicowanej tematyce, niezależnej od monograficznego charakteru poszczególnych numerów.

Zapraszamy również do nadsyłania recenzji – zarówno bieżących monografii z zakresu literaturoznawstwa, jak najnowszych wydarzeń literackich.

 

Na Państwa artykuły będziemy oczekiwać do 20 czerwca 2021 roku.

Redakcja „Prac Literackich”

https://wuwr.pl/plit

prof. dr hab. Małgorzata Łoboz: malgorzata.loboz@uwr.edu.pl

dr Olga Taranek-Wolańska: olga.taranek-wolanska@uwr.edu.pl