Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Nagłówek strony

Kontakt

Adres:

Redakcja „Prac Literackich”

pl. Nankiera 15 b

50−140 Wrocław

 

Redaktor naczelny: prof. dr hab. Małgorzata Łoboz

e-mail: malgorzata.loboz@uwr.edu.pl

Sekretarz redakcji: dr Olga Taranek-Wolańska

e-mail: olga.taranek-wolanska@uwr.edu.pl