Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 49

Published 26 października 2009

Issue description

Przypadająca na 2009 rok dwusetna rocznica urodzin Juliusza Słowackiego stała się impulsem do refleksji nad recepcją jego twórczości poetyckiej oraz jej obecnością we współczesnych zjawiskach kulturowych. Tom XLIX Prac Literackich poświęcony jest właśnie Słowackiemu. Zawiera opracowania dotyczące m.in. wpływów twórczości Chateaubrianda na poezję Słowackiego, modeli miłości w Marii Stuart, martyrologii dziecięcych czytelników w Godzinie myśli, genezyjskiej wizji odrodzenia Polski na podstawie analizy wiersza Kiedy Polacy prawdziwie powstaną..., a także teksty o inspiracjach komediowych w twórczości Poety, o Jego kawalerskim życiu, perspektywach badań nad ironią u Słowackiego, o opiniach Wincentego Pola czy Henryka Sienkiewicza o Poecie czy wreszcie o miejscu Słowackiego w teorii dramatu drugiej połowy XIX wieku. Książka jest adresowana do literaturoznawców, teatrologów, historyków literatury, a także do czytelników, którzy chcą dowiedzieć się czegoś więcej o Juliuszu Słowackim.

Artykuły