Tom 316 Nr 2 (2014): Studia historycznoprawne. Tom dedykowany Profesorowi Alfredowi Koniecznemu

Opublikowane: 17-12-2014
„Dnia 3 stycznia 2014 r. przypadła osiemdziesiąta rocznica urodzin Profesora Alfreda Koniecznego, emerytowanego dyrektora Instytutu Historii Państwa i Prawa. Rocznica ta wiąże się z 54-leciem pracy naukowo-dydaktycznej Profesora na Uniwersytecie Wrocławskim, jak również 30-leciem powołania Zakładu Historii Administracji, którego Jubilat był pierwszym i długoletnim kierownikiem. Te szczególne wydarzenia stały się dla uczniów i współpracowników Profesora okazją do uczczenia Jego jubileuszu pracami zebranymi w niniejszej książce".

Wokół diagnozy stanu polskiej teorii prawa

Artykuły

Tomasz Kruszewski, Jacek Przygodzki,

Profesor Alfred Konieczny