• Tom 316 Nr 2 (2014): Studia historycznoprawne. Tom dedykowany Profesorowi Alfredowi Koniecznemu

Tom 316 Nr 2 (2014): Studia historycznoprawne. Tom dedykowany Profesorowi Alfredowi Koniecznemu

Wokół diagnozy stanu polskiej teorii prawa

wuwr wuwr
Strony redakcyjne i spis treści
Studia historycznoprawne. Tom dedykowany Profesorowi Alfredowi Koniecznemu, Strony
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF

Artykuły

Profesor Alfred Konieczny
Studia historycznoprawne. Tom dedykowany Profesorowi Alfredowi Koniecznemu, Strony 5 - 8
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Bibliografia prac Profesora Alfreda Koniecznego za lata 2004–2014
Studia historycznoprawne. Tom dedykowany Profesorowi Alfredowi Koniecznemu, Strony 9 - 16
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Powstanie Zakładu Historii Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego
Studia historycznoprawne. Tom dedykowany Profesorowi Alfredowi Koniecznemu, Strony 17 - 26
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Adopcja w kodeksie z Gortyny
Studia historycznoprawne. Tom dedykowany Profesorowi Alfredowi Koniecznemu, Strony 27 - 38
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Kilka uwag o historii rzymskiego prawa handlowego
Studia historycznoprawne. Tom dedykowany Profesorowi Alfredowi Koniecznemu, Strony 39 - 48
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
De falcone Bartolusa de Saxoferrato
Studia historycznoprawne. Tom dedykowany Profesorowi Alfredowi Koniecznemu, Strony 49 - 64
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Rycerz Dietger z Dehrn i jego śląscy potomkowie do końca średniowiecza
Studia historycznoprawne. Tom dedykowany Profesorowi Alfredowi Koniecznemu, Strony 65 - 92
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wolny wilkierz manów weichbildu i miasta Zielonej Góry z 1418 roku
Studia historycznoprawne. Tom dedykowany Profesorowi Alfredowi Koniecznemu, Strony 93 - 105
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Zobowiązania agentów morskich i agentów handlowych w dziełach szkockich pisarzy instytucjonalnych
Studia historycznoprawne. Tom dedykowany Profesorowi Alfredowi Koniecznemu, Strony 107 - 119
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Sądownictwo administracyjne na ziemiach polskich pod zaborami
Studia historycznoprawne. Tom dedykowany Profesorowi Alfredowi Koniecznemu, Strony 121 - 133
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Ustawa o zniewagach z 28 grudnia 1831 r. Wielkiego Księstwa Badenii
Studia historycznoprawne. Tom dedykowany Profesorowi Alfredowi Koniecznemu, Strony 135 - 148
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Nadzwyczajni dwudziestoletni — rzecz o najmłodszych profesorach zwyczajnych na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 1811−1945
Studia historycznoprawne. Tom dedykowany Profesorowi Alfredowi Koniecznemu, Strony 149 - 160
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Umowy polsko-niemieckie w sprawie amnestii z lat 1919−1922
Studia historycznoprawne. Tom dedykowany Profesorowi Alfredowi Koniecznemu, Strony 161 - 176
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Kilka uwag o Komisji dla spraw oszczędności państwowych z 1920 r.
Studia historycznoprawne. Tom dedykowany Profesorowi Alfredowi Koniecznemu, Strony 177 - 186
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Przedsiębiorstwo w projekcie części ogólnej kodeksu cywilnego Rzeczpospolitej Polskiej z lat 1928−1932
Studia historycznoprawne. Tom dedykowany Profesorowi Alfredowi Koniecznemu, Strony 187 - 207
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Obrona konieczna — uwagi o genezie instytucji oraz jej ujęciu w polskim kodeksie karnym z 1932 r.
Studia historycznoprawne. Tom dedykowany Profesorowi Alfredowi Koniecznemu, Strony 209 - 218
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Kształtowanie się regionu wałbrzyskiego jako jednostki podziału terytorialnego
Studia historycznoprawne. Tom dedykowany Profesorowi Alfredowi Koniecznemu, Strony 219 - 228
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Kwalifikacja zabytków i ich ochrona w Czechosłowacji w latach 1945–1958
Studia historycznoprawne. Tom dedykowany Profesorowi Alfredowi Koniecznemu, Strony 229 - 251
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF