Tom 319

Studia Historycznoprawne

Opublikowane: 30-12-2015
W najnowszym tomie „Studiów Historycznoprawnych” znalazło się jedenaście opracowań dotyczących problematyki ustrojowo-prawnej w szerokich ramach czasowych, od starożytności po czasy najnowsze (do 1945 roku). Pierwszego okresu dotyczą dwie prace: o prawie pogrzebowym Aten i o prawie rozwodowym Kodeksu z Gortyny. Kolejne cztery dotyczą średniowiecza i są poświęcone: genealogii rodu wolnego rycerstwa Rzeszy von Dern, zjazdom książąt śląskich w 1327 roku, brabanckiej wielkiej karcie wolności z 1356 roku oraz pozycji prawnej wdowy w prawie cechowym górnośląskiego Prudnika. Pięć pozostałych dotyczy czasów nowożytnych: przestępstw politycznych w XVIII-wiecznej polskiej myśli karnoprawnej, kontaktów prawniczych między Uniwersytetem Jagiellońskim i Wrocławskim do 1914 roku, „migracji naukowych” profesorów prawa Uniwersytetu Wrocławskiego trwających do 1945 roku, przedawnienia w projekcie polskiego kodeksu karnego z 1932 roku oraz wznowienia postępowania w polskim procesowym prawie cywilnym w latach 1933–1939.