• Tom 319 (2015): Studia Historycznoprawne

Tom 319 (2015): Studia Historycznoprawne

Artykuły

Ateńskie prawo pogrzebowe
Studia Historycznoprawne, Strony 11 - 34
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Prawne konsekwencje rozwodu w  Kodeksie z  Gortyny
Studia Historycznoprawne, Strony 35 - 48
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Ród wolnego rycerstwa Rzeszy Frei von Dehrn w  służbie hrabiów von Nassau. Studium historycznoprawne i  genealogiczne
Studia Historycznoprawne, Strony 49 - 83
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Zjazdy książąt śląskich z  1327 roku
Studia Historycznoprawne, Strony 85 - 98
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Blijde inkomst z 1356 roku, czyli brabancka Wielka Karta Wolności
Studia Historycznoprawne, Strony 99 - 117
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Pozycja prawna wdowy w prawie cechowym do połowy XVIII wieku w perspektywie archeologii prawnej na przykładzie miasta Prudnika na Górnym Śląsku
Studia Historycznoprawne, Strony 119 - 140
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Przestępstwa polityczne w polskiej myśli karnoprawnej doby stanisławowskiej w   świetle prospektów Józefa Szymanowskiego i Józefa Weyssenhoffa
Studia Historycznoprawne, Strony 141 - 153
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Kontakty prawnicze między Uniwersytetem Jagiellońskim i Uniwersytetem Wrocławskim w latach 1811–1914
Studia Historycznoprawne, Strony 155 - 167
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Kierunki „migracji naukowych” niemieckich profesorów związanych z Wydziałem Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 1811–1945
Studia Historycznoprawne, Strony 169 - 180
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Uwagi o instytucji przedawnienia w projekcie polskiego kodeksu karnego z 1932 roku
Studia Historycznoprawne, Strony 183 - 194
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wznowienie postępowania w  polskim prawie procesowym cywilnym w  latach 1933–1939
Studia Historycznoprawne, Strony 195 - 209
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF