Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 1 (2015)

Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy na podstawie wybranych powiatów na Dolnym Śląsku. Raport z badań

  • Helena Paliga-Baraniecka
Przesłane
8 września 2015
Opublikowane
08-09-2015

Abstrakt

Dostosowanie kwalifikacji zawodowych do rynku pracy to jedno z ważniejszych zagadnień polityki edukacyjnej dotyczących przeciwdziałania bezrobociu. Ważną rzeczą jest postawienie właściwej diagnozy przez zbadanie z jednej strony zapotrzebowania lokalnego rynku pracy na konkretne zawody, z drugiej zaś — struktury szkolnictwa na poziomie ponadgimnazjalnym. Przedmiotem badań jest analiza działań władz lokalnych w kwestii modernizacji kształcenia zawodowego oraz dostosowania go do potrzeb rynku pracy na Dolnym Śląsku na przykładzie trzech powiatów ziemskich i jednego powiatu grodzkiego. Opracowanie zawiera zestawienie sytuacji na rynku pracy sprzed roku 2007, opisanej w raporcie Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, oraz analogicznej sytuacji w latach 2009–2012, na podstawie danych zebranych od powiatowych urzędów pracy funkcjonujących na badanym terenie. Zebrane dane posłużyły do wyciągnięcia wniosków na temat działań samorządów w zakresie wpływania na obniżenie poziomu bezrobocia na terenie Dolnego Śląska oraz mogą stać się pomocne przy poszukiwaniu rozwiązań i w celu podjęcia działań naprawczych.Adaptation of vocational education to labour market needs based on selected districts in Lower Silesia. Research report


The analysis of adjusting vocational education to labour market needs based on selected districts in Lower Silesia, namely: Legnica township, Bolesław district, Oleśnica district and Lwówek district. Three of them have participated in the partnership for the EU-financed project “Modernization of vocational training centers in Lower Silesia,” the latter has not participated in the project. The report “Regional labour market research” prepared by DARR Lower Silesian agency for regional development in 2007 is compared with the author’s analysis of the situation in the labour market unemployment in 2009–2012 and local policies in the domain of vocational education.