Tom 1 (2015)

Artykuły

Strony redakcyjne i spis treści
1, 2015, Strony 1 - 5
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wprowadzenie
1, 2015, Strony 7 - 13
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Bezrobocie wśród młodzieży: znaczenie działalności Europejskiego Funduszu Społecznego na przykładzie Hiszpanii
1, 2015, Strony 33 - 47
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Społeczeństwo nadzorowane — zarys problemu
1, 2015, Strony 49 - 69
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Zmiana modelu integracji w dobie kryzysu strefy euro
1, 2015, Strony 71 - 91
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Metody pomiaru kapitału społecznego jako podstawowego zasobu społeczeństwa obywatelskiego
1, 2015, Strony 93 - 106
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
The role of human capital in the EU in the face of the development of the information society
1, 2015, Strony 107 - 120
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy na podstawie wybranych powiatów na Dolnym Śląsku. Raport z badań
1, 2015, Strony 121 - 139
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Early retirement as an action contributing to the improvement of the age structure of people employed in agriculture in Poland
1, 2015, Strony 141 - 159
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Analiza argumentów za i przeciwko uczestnictwu w unii monetarnej w świetle teorii optymalnych obszarów walutowych
1, 2015, Strony 161 - 179
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Strategia Bezpieczeństwa Narodowego jako element polityki państwa
1, 2015, Strony 181 - 194
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Noty o autorach
1, 2015, Strony 195 - 196
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF