Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 2 (2016)

Determinanty zadłużenia gospodarstw domowych w wybranych państwach strefy euro

  • Barbara Panciszko
DOI
https://doi.org/10.19195/2450-274X.2.3
Przesłane
27 września 2016
Opublikowane
27-09-2016

Abstrakt

 Artykuł jest próbą zidentyfikowania determinant zadłużania się gospodarstw domowych w państwach należących do strefy euro. Zaprezentowana została sytuacja społeczno-ekonomiczna w eurolandzie w oparciu o wybrane wskaźniki makroekonomiczne wzrost PKB, stopa bezrobocia. Następnie przedstawiono zadania Europejskiego Banku Centralnego oraz przeanalizowano politykę stóp przez niego prowadzoną w latach 2003–2014. Zbadano jak wysokość tych stóp wpływała na wysokość oprocentowania kredytów oferowanych konsumentom przez banki komercyjne w poszczególnych państwach. Przedstawiono dane dotyczące zadłużenia gospodarstw domowych w relacji do PKB, dochodu do dyspozycji oraz wskazano, w których państwach konsumenci mają największe problemy ze spłatą zobowiązań.


Determinants of households debt in selected countries of the Eurozone


 This article is the attempt to identify the reasons of households debt in countries, which belong to the Eurozone. It presents the socio-economic situation in this countries based on macroeconomic indicators GDP and unemployment rent. Then this paper shows the tasks of the European Central Bank and shows its politics concerning the interests rates in the period 2003–2014. Next, the author examined, how these interest rates influenced the interest rates which commercial banks offered their clients. Then consumer behavior in selected countries was examined: which society is indebted the most, what is the relation between household debt to GDP and to disposable income, which kind of debt dominates and which society has the biggest problem with timely repayment of the debt. The study of data from the databases of the European Central Bank and EUROSTAT used a comparative analysis.