Tom 2 (2016)

Artykuły

Strony redakcyjne i spis treści
2, 2016, Strony 1 - 5
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Zamiast wstępu
2, 2016, Strony 7 - 24
DOI: https://doi.org/10.19195/2450-274X.2.1
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
The financial instrument of the Innovation Union — Horizon 2020
2, 2016, Strony 25 - 38
DOI: https://doi.org/10.19195/2450-274X.2.2
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Determinanty zadłużenia gospodarstw domowych w wybranych państwach strefy euro
2, 2016, Strony 39 - 48
DOI: https://doi.org/10.19195/2450-274X.2.3
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Unijna polityka migracyjna wobec obywateli państw Europy Wschodniej — w stronę liberalizacji czy ograniczania swobody przypływu osób?
2, 2016, Strony 49 - 59
DOI: https://doi.org/10.19195/2450-274X.2.4
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Stosunek Polaków do migrantów. Refleksje socjologiczne w świetle wybranych badań empirycznych
2, 2016, Strony 61 - 82
DOI: https://doi.org/10.19195/2450-274X.2.5
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Kwestia Rzezi Wołyńskiej w kontekście kryzysu ukraińskiego — między rosyjską propagandą, ukraińskim poszukiwaniem tożsamości narodowej a polską racją stanu
2, 2016, Strony 83 - 100
DOI: https://doi.org/10.19195/2450-274X.2.6
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Rola Unii Europejskiej na arenie międzynarodowej według partii eurosceptycznych — nowy wymiar wspólnoty?
2, 2016, Strony 101 - 117
DOI: https://doi.org/10.19195/2450-274X.2.7
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Europejski Fundusz na rzecz Demokracji — założenia, możliwości, wyzwania
2, 2016, Strony 119 - 134
DOI: https://doi.org/10.19195/2450-274X.2.8
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Federacja europejska — projekt polityczny czy utopia?
2, 2016, Strony 135 - 148
DOI: https://doi.org/10.19195/2450-274X.2.9
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Meandry norweskiej europejskości
2, 2016, Strony 149 - 165
DOI: https://doi.org/10.19195/2450-274X.2.10
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
The European Parliament and the negotiation of the Multiannual Financial Framework
2, 2016, Strony 167 - 185
DOI: https://doi.org/10.19195/2450-274X.2.11
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Rola kategorii równości w modelu społecznych relacji komunikacyjnych Jürgena Habermasa
2, 2016, Strony 187 - 195
DOI: https://doi.org/10.19195/2450-274X.2.12
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Noty o autorach
2, 2016, Strony 197 - 199
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF