Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 2 (2016)

Meandry norweskiej europejskości

  • Joanna Grzela
DOI
https://doi.org/10.19195/2450-274X.2.10
Przesłane
27 września 2016
Opublikowane
27-09-2016

Abstrakt

Norwegia jest częścią Europy, nie tylko geograficznie, ale również pod względem historycznym, finansowym i kulturowym. Unia Europejska jest najważniejszym partnerem handlowym tego państwa, a polityka UE ma wpływ na wiele sektorów życia norweskiego. Pomimo to Norwegowie dwukrotnie w referendum odrzucili członkostwo w Unii Europejskiej. Jest wiele powodów tej decyzji. Wśród nich najczęściej podkreślane — gospodarczy. Norwegowie nie chcą dzielić się zyskiem z połowu ryb, a tym bardziej surowcami naturalnymi. Ich gospodarka jest zdrowa i dobrze prosperuje, nie będąc częścią Unii Europejskiej. Norweska nieobecność w UE jest więc niczym innym, jak instynktem samozachowawczym, a eurosceptycyzm Norwegów jest oparty na przywiązaniu do autonomii.

Meanders of Norwegian Europeanism


Norway is a part of Europe, not only geographically, but historically, financially and culturally. The European Union is the main trading partner of that country, and EU policies have an impact on many sectors of Norwegian life. Despite this, the Norwegians twice in a referendum rejected membership in the European Union. There are many reasons for this decision. Among them, the most stressed — economic reasons. Norwegians do not want to share profits from fishing, and, what is more, the extraction of natural resources. Norwegian economy is healthy and prospers well without being part of the European Union. Norwegian absence in the EU is therefore nothing other than self-preservation and Norwegians Euroscepticism is based on a commitment to autonomy.