Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 2 (2016)

Kwestia Rzezi Wołyńskiej w kontekście kryzysu ukraińskiego — między rosyjską propagandą, ukraińskim poszukiwaniem tożsamości narodowej a polską racją stanu

  • Jakub Bornio
DOI
https://doi.org/10.19195/2450-274X.2.6
Przesłane
27 września 2016
Opublikowane
27-09-2016

Abstrakt

Niniejszy artykuł traktuje o Rzezi Wołyńskiej analizowanej w kontekście kryzysu ukraińskiego. Badanie skupia się na interpretacji instrumentalnego wykorzystywania przez Rosję, Ukrainę i Polskę zagadnień związanych z eksterminacją polskiej ludności cywilnej przez ukraińskich nacjonalistów. Opracowanie podzielone zostało na trzy części. Pierwsza odnosi się do polityki propagandowej Federacji Rosyjskiej. Ta część pokazuje w jaki sposób Kreml używa kwestii związanych z Rzezią Wołyńską do tworzenia korzystnej dla siebie narracji. Druga część poświęcona jest próbom budowy ukraińskiej tożsamości narodowej na dziedzictwie ukraińskiego nacjonalizmu. Autor analizuje w niej także konkretne działania elit ukraińskich, związane z tematem artykułu. Trzeci fragment natomiast analizuje sprawę Rzezi Wołyńskiej w oparciu o polską raison d’État. W tej części autor przedstawia nie tylko polskie spojrzenie na Rzeź Wołyńską w kontekście kryzysu ukraińskiego, lecz także odnosi ją do geopolitycznego znaczenia Ukrainy dla Polski. Poszczególne wątki są ze sobą połączone i stanowią spójną całość.

The issue of the Volhynian Slaughter in the context of Ukrainian crisis — between Russian propaganda, Ukrainian seeking for the national identity and Polish raison d’État


The present article is devoted to the Volhynian Slaughter in the context of Ukrainian crisis. Research focuses on interpretation of intentional using by Russia, Ukraine, Poland of issues related to the extermination of Polish civilians carried out by Ukrainian nationalists. The article is divided into three parts. The first part refers to the propaganda policy of the Russian Federation. In this part author presents how the Kremlin uses issues related to the Volhynian Slaughter to create narrative favorable for itself. The second part is devoted to the process of building of Ukrainian national identity on the legacy of Ukrainian nationalism. In this part the author analyses also specific activities of Ukrainian authorities, which are linked to the subject matter of the article. The third part includes analysis of the Volhynian Slaughter in the context of Ukrainian crisis through the prism of Polish raison d’État. This part depicts not only the Polish perception of the Volhynian Slaughter but also explains links between subject matter and the geopolitical significance of Ukraine for Poland. All three parts of research are interconnected and belong together.