Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 4 (2018)

Quo Vadis Europe? Some thoughts on the European Union social policy

  • Ludmiła Dziewięcka-Bokun
DOI
https://doi.org/10.19195/2450-274X.4.2
Przesłane
4 grudnia 2019
Opublikowane
04-12-2019

Abstrakt

The leading theme of the article revolves around the growing need for a new developmental paradigm that would help to rearrange social links towards more solidarity and responsibility for each other, for more empathy for the vulnerable members of European societies, fair access to basic necessities, for policy of social cohesion based on human dignity and human rights, for sustainable societal development. To put it briefly, we need to put the human being in the centre of interest of politicians. Without this the efficiency of the economy and the viability of the political system will be less than optimal.

 

Quo vadis, Europo? Rozważania na temat polityki społecznej Unii Europejskiej

Wiodącą tezą artykułu o wyzwaniach społecznych Unii Europejskiej jest twierdzenie o potrzebie sformułowania nowego paradygmatu rozwoju społecznego, który tworzyłby podstawy dla więzi społecznych opartych na większej solidarności, odpowiedzialności i na empatii społecznej, szczególnie wobec najsłabszych członków społeczeństw europejskich, na polityce zrównoważonego rozwoju społecznego, spójności społecznej i respektowania godności i praw człowieka. Krótko rzecz ujmując, Europie potrzebna jest nowa wspólna polityka społeczna, w której spójność i harmonijny rozwój społeczny tworzyć fundament będą efektywności ekonomicznej, sprawności europejskiego systemu politycznego i pokoju społecznego.