Tom 4 (2018)

Artykuły

wuwr wuwr
Strony redakcyjne i spis treści
4, 2018, Strony
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Słowo od redakcji
4, 2018, Strony 9 - 10
DOI: https://doi.org/10.19195/2450-274X.4.1
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Quo Vadis Europe? Some thoughts on the European Union social policy
4, 2018, Strony 11 - 18
DOI: https://doi.org/10.19195/2450-274X.4.2
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Trzy logiki geopolityczne brexitu
4, 2018, Strony 19 - 36
DOI: https://doi.org/10.19195/2450-274X.4.3
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
„Wygrani” i „przegrani”. Analiza zmian poparcia uzyskanego przez radnych sejmików wojewódzkich kandydujących do parlamentu
4, 2018, Strony 37 - 58
DOI: https://doi.org/10.19195/2450-274X.4.4
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Kontrola mobilności a suwerenność terytorialna państw
4, 2018, Strony 59 - 70
DOI: https://doi.org/10.19195/2450-274X.4.5
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Rola NATO w regulacji światowego porządku. Wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa w XXI wieku
4, 2018, Strony 71 - 83
DOI: https://doi.org/10.19195/2450-274X.4.6
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Etyka zawodowa żołnierzy Wojska Polskiego
4, 2018, Strony 85 - 96
DOI: https://doi.org/10.19195/2450-274X.4.7
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Teoretyczne założenia crowdfundingu oraz jego regulacje prawne w Unii Europejskiej i w Polsce
4, 2018, Strony 97 - 114
DOI: https://doi.org/10.19195/2450-274X.4.8
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Recenzja książki Joanny Dyduch Europeizacja polskiej polityki zagranicznej w perspektywie realizmu strukturalnego, Wrocław 2016, ss. 456
4, 2018, Strony 115 - 117
DOI: https://doi.org/10.19195/2450-274X.4.9
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Noty o autorach
4, 2018, Strony 119 - 120
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF