Trzy logiki geopolityczne brexitu

DOI: https://doi.org/10.19195/2450-274X.4.3
Tomasz Grzegorz Grosse
Google Scholar Tomasz Grzegorz Grosse
Publikacja:

Abstrakt

Artykuł ukazuje proces brexitu w perspektywie geopolitycznej. W tym celu przedstawiono trzy, jak się wydaje, dominujące logiki geopolityczne widoczne wśród elit brytyjskich, a następnie ukazano je w kolejnych etapach działań poprzedzających referendum z 2016 r. i występujących w trakcie negocjacji Zjednoczonego Królestwa z Brukselą, dotyczących wyjścia tego państwa ze struktur UE.

 

Three geopolitical logics of Brexit

The purpose of the article is to show the Brexit process in a geopolitical perspective. To this end, three seemingly dominant geopolitical logics, visible among the British elite, were presented, and then they were examined in the consecutive stages of political activities preceding and following the referendum of 2016, including the negotiations of the United Kingdom with Brussels regarding the exit of that country from European Union structures.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.