• Regionalna perspektywa gospodarki opartej na wiedzy i „Europa 2020”

Regionalna perspektywa gospodarki opartej na wiedzy i „Europa 2020”

DOI: https://doi.org/10.19195/2450-274X.5.2
Zdzisław W. Puślecki
Google Scholar Zdzisław W. Puślecki
Publikacja:

Abstrakt

W niniejszej pracy badawczej autor skupia się na analizie regionalnej perspektywy gospodarki opartej na wiedzy i programu „Europa 2020”. W zmieniającym się świecie przedstawiciele UE chcą, aby UE stała się inteligentną, zrównoważoną gospodarką sprzyjającą włączeniu
społecznemu. Te trzy wzajemnie wzmacniające się priorytety powinny pomóc UE i jej państwom członkowskim osiągnąć wysoki poziom zatrudnienia, wydajności i spójności społecznej. Mówiąc konkretnie, Unia wyznaczyła pięć ambitnych celów — w zakresie zatrudnienia, innowacji, edukacji, włączenia społecznego oraz klimatu/energii — do osiągnięcia w 2020 roku. Każde państwo członkowskie przyjęło własne cele krajowe w każdym z tych obszarów. U podstaw strategii leżą konkretne działania na szczeblu unijnym i krajowym. Głównym celem zadania badawczego jest kompleksowa ocena gospodarki opartej na wiedzy z perspektywy regionalnej i programu „Europa 2020”. Głównym celem artykułu jest ocena wzrostu znaczenia gospodarki opartej na wiedzy w regionie, budowanie przewagi w modelu Potrójnej Helisy, programu „Europa 2020” i finansowego narzędzia tego programu — Horyzont 2020.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.