• Polityczny crowdfunding — innowacyjna forma wspierania kampanii politycznych i inicjatyw społecznych

Polityczny crowdfunding — innowacyjna forma wspierania kampanii politycznych i inicjatyw społecznych

DOI: https://doi.org/10.19195/2450-274X.5.7
Michał Biela
Google Scholar Michał Biela
Publikacja:

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest prezentacja założeń teoretycznych oraz praktycznej implementacji crowdfundingu w sferze społeczno-politycznej w Europie. W artykule ukazano perspektywę funkcjonalną (kto, jak, dlaczego, kiedy inicjuje polityczną kampanię crowdfundingową).
Pierwsza część przedstawia kluczowe terminy, przegląd literatury oraz buduje ramy analityczne. Następnie analizie poddano europejskie polityczne projekty crowdfundingowe w kontekście ostatnich wydarzeń politycznych w Europie. W artykule jako metodę badawczą zastosowano analizę treści, której implementacja umożliwiła analizę istniejącej literatury przedmiotu.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.