• Ekonomiczny i strategiczny wymiar bezpieczeństwa

Ekonomiczny i strategiczny wymiar bezpieczeństwa

DOI: https://doi.org/10.19195/2450-274X.6.2
Raul Andrzej Kosta
Google Scholar Raul Andrzej Kosta
Publikacja:

Abstrakt

Użycie argumentu siły na przestrzeni dziejów było traktowane jako oczywisty i naturalny instrument prowadzenia polityki. Uważa się, iż współcześnie powinno się od niego odchodzić, ponieważ pochłania on zbyt wiele ofiar, a także przyczynia się do szybszego ekonomicznego i gospodarczego wyniszczenia społeczeństw. Zwraca się również uwagę na zwiększenie natężenia jego użycia na przestrzeni ostatnich stu lat. Zauważalny jest wreszcie olbrzymi wpływ środków masowego przekazu, które kreując obraz wojny na potrzeby odbiorców, często uwypuklają najbardziej drastyczne jej elementy.


Strategia bezpieczeństwa zawiera elementy wojny i pokoju, jednak to rozwój ekonomiczny kształtuje wizję rozwoju państwa. To prawda, z którą nie sposób dyskutować. Dlatego też politycy nie mogą zapominać o aspekcie ekonomicznym bezpieczeństwa.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.