Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 6 (2020)

Ekonomiczny i strategiczny wymiar bezpieczeństwa

  • Raul Andrzej Kosta
DOI
https://doi.org/10.19195/2450-274X.6.2
Przesłane
29 października 2021
Opublikowane
29-10-2021

Abstrakt

Użycie argumentu siły na przestrzeni dziejów było traktowane jako oczywisty i naturalny instrument prowadzenia polityki. Uważa się, iż współcześnie powinno się od niego odchodzić, ponieważ pochłania on zbyt wiele ofiar, a także przyczynia się do szybszego ekonomicznego i gospodarczego wyniszczenia społeczeństw. Zwraca się również uwagę na zwiększenie natężenia jego użycia na przestrzeni ostatnich stu lat. Zauważalny jest wreszcie olbrzymi wpływ środków masowego przekazu, które kreując obraz wojny na potrzeby odbiorców, często uwypuklają najbardziej drastyczne jej elementy.


Strategia bezpieczeństwa zawiera elementy wojny i pokoju, jednak to rozwój ekonomiczny kształtuje wizję rozwoju państwa. To prawda, z którą nie sposób dyskutować. Dlatego też politycy nie mogą zapominać o aspekcie ekonomicznym bezpieczeństwa.