Artykuły

Tom 42 Nr 2 (2020)

Od autorytaryzmu Kádára do wyborów w 1990 roku — trudne początki węgierskiej transformacji ustrojowej

Strony: 183-205

PDF

Abstrakt

W 2020 roku Węgrzy obchodzili 30. rocznicę pierwszych wolnych wyborów parlamentarnych, będących dopełnieniem transformacji ustrojowej, która rozpoczęła się wcześniej. W artykule chciałbym wskazać na procesy zachodzące zarówno w środowisku decydentów komunistycznej partii władzy, jak i kształtującego się środowiska opozycji, aby lepiej zrozumieć fenomen tej bezkrwawej transformacji.