• Od autorytaryzmu Kádára do wyborów w 1990 roku — trudne początki węgierskiej transformacji ustrojowej

Od autorytaryzmu Kádára do wyborów w 1990 roku — trudne początki węgierskiej transformacji ustrojowej

DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.42.2.10
Dominik Héjj
Google Scholar Dominik Héjj
Publikacja:

Abstrakt

W 2020 roku Węgrzy obchodzili 30. rocznicę pierwszych wolnych wyborów parlamentarnych, będących dopełnieniem transformacji ustrojowej, która rozpoczęła się wcześniej. W artykule chciałbym wskazać na procesy zachodzące zarówno w środowisku decydentów komunistycznej partii władzy, jak i kształtującego się środowiska opozycji, aby lepiej zrozumieć fenomen tej bezkrwawej transformacji.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.