Tom 42, Nr 2

Opublikowane: 25-01-2021

Drugi numer 42. tomu „Studiów nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem” zawiera 12 artykułów, obejmujących swoją tematyką tak dwudziestowieczne systemy autorytarne i totalitarne, rozważania teoretyczne o idei autokracji, jak i współczesne aspekty zagrożenia podstawowych praw, mogące prowadzić do systemów totalitarnych. Magdalena Budyn-Kulik (UMCS) przedstawia aspekty kryminalizacji propagowania totalitaryzmu w polskim kodeksie karnym. Damian Rafał Kaczan (UMK) rozważa aspekty teoretyczne wolności działalności gospodarczej na kanwie sprawy ,,drukarza z Łodzi”. Bartłomiej Krzan (UWr) analizuje celowość kodyfikacji zbrodni przeciwko ludzkości przez Komisję Prawa Międzynarodowego ONZ. Tomasz Kalisz (UWr) przedstawia analizę pracy skazanych w systemie więziennym Polski Ludowej w okresie 1944–1969. Następnie Przemysław Malinowski (Uniwersytet Opolski) prezentuje, jaki status w postępowaniu arbitrażowym w ramach gospodarki nakazowo-rozdzielczej PRL miały przedsiębiorstwa państwowe. Witold Małecki (UWr) analizuje znaczenie prawa gospodarczo-administracyjnego w koncepcji „dwóch sektorów” Piotra Iwanowicza Stuczki, Paweł Jabłoński (UWr) zaś poruszył zagadnienie formuły Radbrucha w świetle krytyki Herberta L.A. Harta. Rozważania teoretycznoprawne na temat banalności zła jako problemu moralnej odpowiedzialności w dyskursie prawniczym przedstawia Przemysław Kaczmarek (UWr). Grzegorz Ławnikowicz (UMCS) dokonuje analizy koncepcji cezaryzmu demokratycznego Antoniego Peretiakowicza. Kolejne opracowanie, Dominika Héjja (UKSW), prezentuje początki węgierskiej transformacji ustrojowej od czasów Kádára aż do roku 1990. Ostatni artykuł problemowy, Marcina Rojszczaka (Politechnika Warszawska), przestawia wzajemne związki koncepcji państwa autorytarnego i nieograniczonych programów inwigilacji. Numer drugi kończy recenzja książki Jonathana Pieslaka Radicalism & Music autorstwa Agnieszki Kosmeckiej (St. Francis de Sales Seminary, Milwaukee, WI, USA).

Artykuły