Tom 42 Nr 2 (2020)

Artykuły problemowe

Kryminalizacja propagowania totalitaryzmu (faszyzmu) w polskim kodeksie karnym
Strony 7-21
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.42.2.1
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wolność działalności gospodarczej — rozważania na kanwie sprawy „drukarza z Łodzi”
Strony 23-44
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.42.2.2
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Celowość kodyfikacji zbrodni przeciwko ludzkości przez Komisję Prawa Międzynarodowego ONZ
Strony 45-68
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.42.2.3
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Praca skazanych w systemie więziennym Polski Ludowej w latach 1944–1969
Strony 69-84
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.42.2.4
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Przedsiębiorstwo państwowe jako podmiot postępowania arbitrażowego w systemie prawnym gospodarki nakazowo-rozdzielczej końcowego okresu PRL
Strony 85-100
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.42.2.5
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Prawo gospodarczo-administracyjne w koncepcji „dwóch sektorów” Piotra Iwanowicza Stuczki
Strony 101-117
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.42.2.6
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Formuła Radbrucha w świetle krytyki Herberta L.A. Harta
Strony 119-144
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.42.2.7
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Banalność zła jako problem moralnej odpowiedzialności w dyskursie prawniczym
Strony 145-162
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.42.2.8
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
W poszukiwaniu istoty nowego autorytarnego porządku. Antoniego Peretiatkowicza koncepcja cezaryzmu demokratycznego
Strony 163-181
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.42.2.9
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Od autorytaryzmu Kádára do wyborów w 1990 roku — trudne początki węgierskiej transformacji ustrojowej
Strony 183-205
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.42.2.10
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Nieograniczone programy inwigilacji elektronicznej a koncepcja państwa autorytarnego
Strony 207-243
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.42.2.11
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF