Tom 40 Nr 4 (2018)

Artykuły problemowe

Psychologiczne i językowe uprzedmiotowienie obcych stereotypizacja i dehumanizacja wrogów
Strony 7 - 30
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.40.4.1
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Ruch Narodowo-Socjalistyczny NSB w Niderlandach i jego koncepcja polityki zagranicznej w latach 1931–1945
Strony 31 - 57
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.40.4.2
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Obozy koncentracyjne jako nowoczesna forma zwalczania przestępczości w Republice Federalnej Niemiec?
Strony 59 - 69
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.40.4.3
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Mechanika biurokracji w serialu „The Wire”
Strony 71 - 79
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.40.4.4
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Totalitaryzm a funkcjonalistyczna utopia. Wątki systemowe w twórczości Janusza A. Zajdla
Strony 81 - 96
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.40.4.5
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Między stronami mocy. Przyczynek do analizy ustrojowej uniwersów fantastycznych
Strony 97 - 115
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.40.4.6
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Oblicza autokracji w czeskich dystopiach literackich na wybranych przykładach
Strony 117 - 130
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.40.4.7
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Unifikacja opłat stemplowych w okresie rządów sanacji — ustawa z dnia 1 lipca 1926 roku o opłatach stemplowych
Strony 131 - 144
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.40.4.8
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Przestępstwo publicznego propagowania faszystowskiego lub innego totalitarnego ustroju państwa art. 256 k.k.. Analiza doktrynologiczna wybranych wypowiedzi piśmiennictwai judykatury. Część szczególna I
Strony 145 - 159
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.40.4.9
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF