O czasopiśmie

„Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne” nawiązują do tradycji „Prac Prawniczych” publikowanych z inicjatywy studentów w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. SPPAiE jest jedynym czasopismem naukowym znajdującym się w ministerialnym wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych z 2019 r., nastawionym na publikowanie prac studentów i młodych naukowców w obszarze nauk prawnych, prawa kanonicznego, nauki o polityce i administracji, nauki o komunikacji społecznej i mediach oraz ekonomii i finansów.

Czytaj więcej
Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydawnictwo „Szermierz” sp. z o.o.
ISSN: 1733-5779
10.19195/1733-5779

Indeksacja

  • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)
  • CEEOL

Kontakt do redakcji

sppaie@uwr.edu.pl

Aktualny numer

Tom 48 (2024) Interdyscyplinarne podejście do współczesnych wyzwań w prawie, administracji i ekonomii

W 48 numerze SPPAiE oferujemy czytelnikom artykuły problemowe z zakresu prawa międzynarodowego, finansowego, administracyjnego oraz mikroekonomii i marketingu. Część publikacji – w tym artykuł Utworzenie stałego zakładu podmiotu zagranicznego przez działanie spółki zależnej w Polsce – dotyczy praktycznych zagadnień prowadzenia działalności gospodarczej. Autorka omawia zdarzenia mogące powodować powstanie stałego zakładu podmiotu zagranicznego w efekcie jego współpracy z przedsiębiorcą mającym siedzibę w Polsce. W tekście Analiza porównawcza kalkulacji kosztu wytworzenia usług fizjoterapeutycznych porównano wysokość kosztów procedur medycznych obliczanych przy zastosowaniu różnych metod wskazanych w rozporządzeniach ministra zdrowia. Autorka opracowania Międzypłciowa luka płacowa a problem segregacji zawodowej omawia zagadnienia segregacji zawodowej i równości płci na rynku pracy, natomiast w artykule Analiza skuteczności TikToka jako formy komunikacji marketingowej wśród generacji Z prezentowane są wyniki badań autorki dotyczące skuteczności reklamy płatnej i bezpłatnej oraz ich wpływu na decyzje konsumenckie pokolenia Z.

Czytaj więcej