Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Nagłówek strony

O czasopiśmie

"Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne" nawiązują do tradycji "Prac Prawniczych" publikowanych z inicjatywy studentów w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. SPPAiE jest jedynym czasopismem naukowym znajdującym się w ministerialnym wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych z 2019 r., nastawionym na publikowanie prac studentów i młodych naukowców w obszarze nauk prawnych, prawa kanonicznego, nauki o polityce i administracji, nauki o komunikacji społecznej i mediach oraz ekonomii i finansów.

ISSN: 1733-5779 

Czytaj więcej

Aktualny numer

Tom 42Człowiek pomiędzy prawem a gospodarką — tradycje i wyzwania współczesności

Published 13 stycznia 2023

Issue description

Najnowszy tom „Studenckich Prac Prawniczych, Administratywistycznych i Ekonomicznych” zatytułowany Człowiek pomiędzy prawem a gospodarką tradycje i wyzwania współczesności zawiera rozważania oraz wyniki badań nad mechanizmami działa ... See the full issue

Pełny numer

Artykuły