• Postępowanie reprywatyzacyjne w Polsce

Postępowanie reprywatyzacyjne w Polsce

DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.30.3
Kamil Wielgus
Google Scholar Kamil Wielgus
Publikacja:

Abstrakt

Autor podjął się próby krótkiego ujęcia zagadnienia reprywatyzacji w Polsce oraz zaproponowania swojego stanowiska. Niewątpliwie zjawisko to jest jedną z licznych patologii państw postkomunistycznych. Funduje poważny konflikt wartości zarówno z punktu widzenia prawnego, jak i aksjologicznego między interesem kolektywu z indywidualnymi podmiotami. Co więcej, Polska jest jedynym krajem, który ostatecznie nie rozstrzygnął na korzyść żadnej ze stron — w porównaniu do swoich geograficznych sąsiadów. Autor proponuje rozwiązanie zagadnienia reprywatyzacji z zastosowaniem instytucji dawności.
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.