Tom 30 (2019): Prawo wobec jednostki i społeczeństwa

Opublikowane: 09-04-2020

Oddajemy w ręce czytelników 30 tom „Studenckich Prac Prawniczych, Ekonomicznych i Administratywistycznych” zatytułowany "Prawo wobec jednostki i społeczeństwa". Postępujące szybciej niż kiedykolwiek wcześniej przeobrażenia w życiu jednostek i całych społeczeństw nie mogą pozostać bez wpływu na obowiązujące normy prawne. Co więcej, coraz częstsze zmiany obowiązującego prawa lub praktyki jego stosowania również nie są bez znaczenia dla życia poszczególnych ludzi i zbiorowości. Zachodząca korelacja jest zjawiskiem trudnym do uchwycenia w jego istocie, lecz niezwykle inspirującym i fascynującym dla badaczy. Publikacje znajdujące się w niniejszym opracowaniu na omawianą problematykę spoglądają z wielu perspektyw, co czytelnikowi daje możliwość szerszego spojrzenia na prawo, jednostkę i społeczeństwa, a w szczególności na występujące między tymi pojęciami zależności.

Debiuty naukowe