Tom 30 (2019): Prawo wobec jednostki i społeczeństwa

Debiuty naukowe

Problem zastosowania Charakterystyk Produktów Leczniczych do celów innych niż pozwolenie na dopuszczenie do obrotu
Prawo wobec jednostki i społeczeństwa, Strony 13-22
DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.30.2
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Postępowanie reprywatyzacyjne w Polsce
Prawo wobec jednostki i społeczeństwa, Strony 23-41
DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.30.3
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Instagram jako skuteczny instrument komunikacji marketingowej
Prawo wobec jednostki i społeczeństwa, Strony 43-59
DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.30.4
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Aktualne problemy związane z detalicznymi kredytami hipotecznymi
Prawo wobec jednostki i społeczeństwa, Strony 61-74
DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.30.5
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Przyszłość użytkowania wieczystego w świetle regulacji umożliwiających nabycie własności
Prawo wobec jednostki i społeczeństwa, Strony 75-91
DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.30.6
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Koncepcje podstaw skargi kasacyjnej w prawie o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Prawo wobec jednostki i społeczeństwa, Strony 93-113
DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.30.7
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Gwarancyjność i spójność regulacji dotyczących przeszukania osoby, kontroli osobistej oraz sprawdzenia prewencyjnego
Prawo wobec jednostki i społeczeństwa, Strony 115-136
DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.30.8
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Postępowanie dowodowe w sprawach mobbingowych i dyskryminacyjnych
Prawo wobec jednostki i społeczeństwa, Strony 137-151
DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.30.9
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Nieskazitelność charakteru w kontekście zatarcia skazania
Prawo wobec jednostki i społeczeństwa, Strony 153-163
DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.30.10
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Charakterystyka instytucji europejskiego nakazu aresztowania
Prawo wobec jednostki i społeczeństwa, Strony 165-178
DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.30.11
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Prawidłowość wdrożenia dyrektywy 2008/48/WE z dnia 23 kwietnia 2008 roku w zakresie krajowej regulacji limitu pozaodsetkowych kosztów kredytowych — prawne aspekty problemu
Prawo wobec jednostki i społeczeństwa, Strony 179-192
DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.30.12
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Sprawozdanie z XVII Międzynarodowej Studenckiej Konferencji Naukowej „Ekonomia wobec wyzwań współczesnego świata” organizowanej przez Naukowe Koło Ekonomistów na Uniwersytecie Wrocławskim na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii 11 grudnia 2019 roku
Prawo wobec jednostki i społeczeństwa, Strony 193-194
DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.30.13
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF