• Tom 30 (2019): Prawo wobec jednostki i społeczeństwa

Tom 30 (2019): Prawo wobec jednostki i społeczeństwa

Wstęp

Prawo wobec jednostki i społeczeństwa
Prawo wobec jednostki i społeczeństwa, Strony 9-10
Pobierz artykuł PDF

Debiuty naukowe

Problem zastosowania Charakterystyk Produktów Leczniczych do celów innych niż pozwolenie na dopuszczenie do obrotu
Prawo wobec jednostki i społeczeństwa, Strony 13-22
Pobierz artykuł PDF
Postępowanie reprywatyzacyjne w Polsce
Prawo wobec jednostki i społeczeństwa, Strony 23-41
Pobierz artykuł PDF
Instagram jako skuteczny instrument komunikacji marketingowej
Prawo wobec jednostki i społeczeństwa, Strony 43-59
Pobierz artykuł PDF
Aktualne problemy związane z detalicznymi kredytami hipotecznymi
Prawo wobec jednostki i społeczeństwa, Strony 61-74
Pobierz artykuł PDF
Przyszłość użytkowania wieczystego w świetle regulacji umożliwiających nabycie własności
Prawo wobec jednostki i społeczeństwa, Strony 75-91
Pobierz artykuł PDF
Koncepcje podstaw skargi kasacyjnej w prawie o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Prawo wobec jednostki i społeczeństwa, Strony 93-113
Pobierz artykuł PDF
Gwarancyjność i spójność regulacji dotyczących przeszukania osoby, kontroli osobistej oraz sprawdzenia prewencyjnego
Prawo wobec jednostki i społeczeństwa, Strony 115-136
Pobierz artykuł PDF
Postępowanie dowodowe w sprawach mobbingowych i dyskryminacyjnych
Prawo wobec jednostki i społeczeństwa, Strony 137-151
Pobierz artykuł PDF
Nieskazitelność charakteru w kontekście zatarcia skazania
Prawo wobec jednostki i społeczeństwa, Strony 153-163
Pobierz artykuł PDF
Charakterystyka instytucji europejskiego nakazu aresztowania
Prawo wobec jednostki i społeczeństwa, Strony 165-178
Pobierz artykuł PDF
Prawidłowość wdrożenia dyrektywy 2008/48/WE z dnia 23 kwietnia 2008 roku w zakresie krajowej regulacji limitu pozaodsetkowych kosztów kredytowych — prawne aspekty problemu
Prawo wobec jednostki i społeczeństwa, Strony 179-192
Pobierz artykuł PDF
Sprawozdanie z XVII Międzynarodowej Studenckiej Konferencji Naukowej „Ekonomia wobec wyzwań współczesnego świata” organizowanej przez Naukowe Koło Ekonomistów na Uniwersytecie Wrocławskim na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii 11 grudnia 2019 roku
Prawo wobec jednostki i społeczeństwa, Strony 193-194
Pobierz artykuł PDF