Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Zdaniem naszych mistrzów

Tom 30 (2019): Prawo wobec jednostki i społeczeństwa

Polityka społeczna i rozwój społeczny specjalnego regionu administracyjnego Hongkongu. Koncepcje i zasady organizacji świadczenia pomocy społecznej w Hongkongu (cz. 1)

DOI
https://doi.org/10.19195/1733-5779.30.15
Przesłane
9 kwietnia 2020
Opublikowane
09-04-2020

Abstrakt

Celem badań był opis aktualnego modelu polityki społecznej Hongkongu oraz wskazanie specyficznych czynników, które ukształtowały jego rozwój. Należy do nich doktryna konfucjanizmu oparta na założeniu postrzegania względnego ubóstwa i luki dochodowej części społeczeństwa jako koniecznego zła wynikającego z braku motywacji do pracy, która zapewnia dobrobyt. W modelu tym nie ma powszechnego w Europie „rozdawnictwa socjalnego”, stąd wypływa często jego krytyka ze strony zwolenników „państwa dobrobytu”. Wyniki przeprowadzonych badań zaprezentowano w dwóch częściach: Koncepcje i zasady organizacji świadczenia pomocy społecznej Hongkongu (cz. 1) oraz Pomoc finansowa z opieki społecznej — programy socjalne, czyli ochrony zdrowia, mieszkalnictwa, edukacji i zabezpieczenia społecznego. Wykazano w niej, że rząd Hongkongu podejmuje wiele działań, które odgrywają ważną rolę w promowaniu rozwoju społecznego, a jego zaangażowanie determinowane jest złożoną interakcją sił politycznych, społecznych i gospodarczych. Prezentowane badania oparte zostały na kwerendzie materiałów źródłowych rządu Hongkongu oraz pogłębionych wywiadach indywidualnych z jego mieszkańcami. Do weryfikacji wyników badań zastosowano metodę pogłębionego wywiadu indywidualnego (IDI), celem uzyskania szczegółowych opinii i informacji od wybranych mieszkańców Hongkongu na temat oceny i funkcjonowania systemu polityki społecznej oraz formułowanych wniosków. Przeprowadzono je w marcu i kwietniu 2019 roku z przedstawicielami mieszkańców i biznesmenów.