• Koncepcje podstaw skargi kasacyjnej w prawie o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Koncepcje podstaw skargi kasacyjnej w prawie o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.30.7
Radosław Petrus
Google Scholar Radosław Petrus
Publikacja:

Abstrakt

Artykuł odnosi się do pojęcia i istoty podstaw skargi kasacyjnej w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Ich rozumienie i zakres budziły rozbieżności zarówno w doktrynie, jak w orzecznictwie oraz były przedmiotem wielu sporów. Opracowanie opisuje relację skargi kasacyjnej w postępowaniu sądowoadministracyjnym do skargi kasacyjnej z postępowania cywilnego. Artykuł ukazuje ewolucję poglądów orzecznictwa i doktryny w zakresie rozumienia podstaw kasacyjnych. Przybliża też kwestię możliwości zaskarżania skargą kasacyjną innych niż literalnie wskazanych w ustawie naruszeń prawa. Co więcej, prezentuje uzyskane dzięki zabiegom interpretacyjnym takie rozumienie podstaw skargi kasacyjnej, które zapewnia skarżącym skuteczną ochronę prawną.
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.