• Przyszłość użytkowania wieczystego w świetle regulacji umożliwiających nabycie własności

Przyszłość użytkowania wieczystego w świetle regulacji umożliwiających nabycie własności

DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.30.6
Zuzanna Łyskawińska
Google Scholar Zuzanna Łyskawińska
Publikacja:

Abstrakt

Przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza polskich regulacji prawnych, które umożliwiają przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. W obecnym stanie prawnym istnieją trzy możliwości nabycia przez użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości: poprzez wykorzystanie metody cywilnoprawnej, metody administracyjnoprawnej bądź z mocy prawa (ex lege). Porównanie i analiza obecnie obowiązujących regulacji umożliwiających użytkownikom wieczystym nabycie prawa własności nieruchomości pozwala wskazać, że są to rozwiązania trudne do zastosowania w praktyce oraz nierealizujące w pełni konstytucyjnej zasady równości. Z tego względu obecne regulacje wydają się niewystarczające i wymagają zmiany. Jednym z możliwych rozwiązań jest kompleksowe przekształcenie prawa użytkowania wieczystego z mocy prawa, które uwzględniłoby wszystkich użytkowników wieczystych oraz nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste. Tego rodzaju przekształcenie byłoby odpowiedzią na obecny stopniowy spadek znaczenia użytkowania wieczystego.
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.