Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Debiuty naukowe

Tom 30 (2019): Prawo wobec jednostki i społeczeństwa

Gwarancyjność i spójność regulacji dotyczących przeszukania osoby, kontroli osobistej oraz sprawdzenia prewencyjnego

DOI
https://doi.org/10.19195/1733-5779.30.8
Przesłane
9 kwietnia 2020
Opublikowane
09-04-2020

Abstrakt

Opracowanie jest analizą regulacji przeszukania i kontroli osobistej wraz z próbą ustalenia ich poziomu gwarancyjności oraz spójności. Analizie poddano również instytucję sprawdzenia prewencyjnego jako czynności zbliżonej w swoim charakterze do kontroli osobistej, co ma na celu całościowe poruszenie zagadnienia związanego z szeroko rozumianą ingerencją w prawo do prywatności ze względu na konieczność ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego. Celem artykułu jest próba znalezienia optymalnego rozwiązania pozwalającego ograniczyć nadużycia w zakresie stosowania tych instytucji. Ponadto artykuł poddaje ocenie aktualną regulację tych instytucji oraz zakreśla granice ich stosowania, po to by zapewnić wystarczające gwarancje osobom dotkniętym negatywnymi skutkami wskazanych czynności.