• Gwarancyjność i spójność regulacji dotyczących przeszukania osoby, kontroli osobistej oraz sprawdzenia prewencyjnego

Gwarancyjność i spójność regulacji dotyczących przeszukania osoby, kontroli osobistej oraz sprawdzenia prewencyjnego

DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.30.8
Justyna Grochowska
Google Scholar Justyna Grochowska
Publikacja:

Abstrakt

Opracowanie jest analizą regulacji przeszukania i kontroli osobistej wraz z próbą ustalenia ich poziomu gwarancyjności oraz spójności. Analizie poddano również instytucję sprawdzenia prewencyjnego jako czynności zbliżonej w swoim charakterze do kontroli osobistej, co ma na celu całościowe poruszenie zagadnienia związanego z szeroko rozumianą ingerencją w prawo do prywatności ze względu na konieczność ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego. Celem artykułu jest próba znalezienia optymalnego rozwiązania pozwalającego ograniczyć nadużycia w zakresie stosowania tych instytucji. Ponadto artykuł poddaje ocenie aktualną regulację tych instytucji oraz zakreśla granice ich stosowania, po to by zapewnić wystarczające gwarancje osobom dotkniętym negatywnymi skutkami wskazanych czynności.
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.