• Nieskazitelność charakteru w kontekście zatarcia skazania

Nieskazitelność charakteru w kontekście zatarcia skazania

DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.30.10
Jan Gałka
Google Scholar Jan Gałka
Publikacja:

Abstrakt

W niniejszym artykule autor rozważa, czy jest możliwe, mając na uwadze postanowienia artykułu 106 k.k., wykazywanie, że dana osoba nie ma nieskazitelnego charakteru, poprzez powoływanie się właściwego organu na zatarte skazanie. Jak stanowi powołany przepis, z chwilą zatarcia skazania uważa się je za niebyłe. Oznacza to, iż organy władzy publicznej nie mogą wywodzić żadnych skutków prawnych z faktu, że dana osoba została w przeszłości skazana, jeżeli to skazanie uległo już zatarciu. Oczywiście prawo nie może wymazać faktu, iż ktoś dopuścił się w przeszłości czynu nagannego i nielegalnego. Mając to na uwadze, powstaje pytanie, w jaki sposób wykazać, że dana osoba nie cechuje się nieskazitelnym charakterem, ponieważ dopuściła się w przeszłości czynu nagannego i nielegalnego, bez powoływania się na prawomocne skazanie, które uległo już zatarciu.
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.