• Aktualne problemy związane z detalicznymi kredytami hipotecznymi

Aktualne problemy związane z detalicznymi kredytami hipotecznymi

DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.30.5
Michał Lipko
Google Scholar Michał Lipko
Publikacja:

Abstrakt

Celem niniejszego opracowania jest przybliżenie aktualnych problemów związanych z detalicznymi kredytami hipotecznymi, które wydają się najistotniejsze w świetle zaproponowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego nowelizacji Rekomendacji S oraz pokazanie, iż organ nadzoru dąży do przeobrażenia polskiego rynku kredytów hipotecznych przy jednoczesnym zapewnieniu większego bezpieczeństwa kredytobiorcom. Poruszona została problematyka oprocentowania oraz jego wpływ na koszt kredytu. Stało się to podstawą do rozważań nad stałym i zmiennym sposobem oprocentowania detalicznych kredytów hipotecznych oraz ukazania sytuacji polskiego rynku na tle rynków europejskich. Przybliżono ponadto zagadnienia związane z koniecznością wniesienia wkładu własnego i jego wpływem na wysokość rat kredytowych. Opracowanie porusza dodatkowo problematykę kredytów z opcją „klucz za dług”, będących nową propozycją na polskim rynku.
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.