Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Debiuty naukowe

Tom 30 (2019): Prawo wobec jednostki i społeczeństwa

Prawidłowość wdrożenia dyrektywy 2008/48/WE z dnia 23 kwietnia 2008 roku w zakresie krajowej regulacji limitu pozaodsetkowych kosztów kredytowych — prawne aspekty problemu

DOI
https://doi.org/10.19195/1733-5779.30.12
Przesłane
9 kwietnia 2020
Opublikowane
09-04-2020

Abstrakt

Niniejszy artykuł podejmuje analizę wprowadzonego niedawno do polskiego ustawodawstwa art. 36a–36d ustawy o kredycie konsumenckim. Autor broni zapatrywania, że przyjęte przez krajowego ustawodawcę rozwiązania prawne są błędną próbą implementowania do krajowego porządku prawnego dyrektywy 2008/48/WE, albowiem zezwalają na zaliczenie do kosztów związanych z umową o kredyt ponoszonych przez konsumenta również kosztów działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorcę. Ponadto opracowanie ma na celu syntetyczne przedstawienie głównych nurtów reprezentowanych w doktrynie i judykaturze w omawianej kwestii.