Populizm orzeczniczy w stosowaniu prawa a prawo jednostki do bezstronnego sądu

DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.31.2
Filip Rakoczy-Nazimek
Google Scholar Filip Rakoczy-Nazimek
Publikacja:

Abstrakt

W tekście zajmuję się analizą zjawiska populizmu w dziedzinie stosowania prawa. Przede wszystkim rekonstruuję pojęcie populizmu na podstawie dorobku nauk politologicznych i prawnych. Następnie, przy wykorzystaniu dorobku współczesnej polskiej teorii i filozofii prawa, rekonstruuję możliwe przestrzenie argumentacji populistycznej w stosowaniu prawa. Na przykła-dach orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego wskazuję na konkretne strategie argumentacyjne, opar-te na schematach populistycznych, po to by na końcu wskazać na narzędzia, umożliwiające heury-stykę i polemikę z taką argumentacją.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.