Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 31Populizm a prawa człowieka

Published 27 lipca 2020

Issue description

Niniejszy tom Studenckich Prac Prawniczych, Administratywistycznych i Ekonomicznych zatytułowany Populizm a prawa człowieka powstał w ramach cyklicznego seminarium o tym samym tytule organizowanego przez Koło Naukowe Praw Człowieka we współpracy z Centrum Edukacji Prawniczej i Teorii Społecznej (publikacja powstała w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki, nr. rej 2015/17/N/HS5/00733). Podstawą spotkań było przekonanie, że współczesny populizm cechuje niejednoznaczny stosunek do praw człowieka. Przedstawione teksty łączy przekonanie, że istnieje związek między polityczną retoryką populizmu a faktyczną ochroną praw człowieka. Populizm stygmatyzuje określone grupy ludzi (migrantów, kobiety, mniejszości seksualne i religijne), co przekłada się na ograniczenie im dostępu do sfery publicznej, co wpływa z kolei na zmniejszenie poziomu ochrony prawnej tych grup. Celem przedstawionych tekstów jest pobudzenie do refleksji, na ile populizm jest zewnętrznym zagrożeniem dla liberalnej demokracji, a na ile wyrasta on z tkwiących u jej podstaw tendencji, takich jak ograniczanie sfery publicznej poprzez polityczną poprawność, podejmowanie decyzji przez ekspertów, a nie deliberację społeczną, czy generowanie ekonomicznych nierówności społecznych.